Diergeneeskundig Centrum Lunteren

Dierenarts Lunteren

Dorpsstraat 20
Telefoon 0318 482557,

Telefonisch spreekuur van 08.30-09.30 uur
Dierenapotheek en voeding 08.30 - 12.00 m.u.v.
wo.za. en zondag, graag vooraf bestellen.
Behandeling op afspraak.

N.B. Niet ingeschreven dier/patiënteigenaren kunnen ons raadplegen tijdens het telefonische spreekuur van 08.30 - 09.30,
buiten het spreekuur verwijzen wij hen naar hun eigen dierenarts.

Voor huisbezoek en behandeling, op een voor u en ons geschikt 
tijdstip, maken we graag een afspraaak.

 

www.dgcl.nl

dierenarts@jagtenberg.eu

KVK nummer 71948414

Bank nummer NL71 INGB 0008194078

Crespo

 

 

 

 

 

 

 

We behandelen uitsluitend op afspraak.

Slechts één persoon met zijn huisdier(en) wordt in de wachtkamer toegelaten.

Direkt links na de ingang treft u een dispenser met desinfecte middel, desinfecteer uw handen bij binnenkomst en ook bij vertrek.

 

 

 

 

 

 

Crespo